Storytelling

I torsdags var det dags för oss att besöka Bett-mässan. Lokalen var full av monters från olika utställare och vi fick många idéer och tips på produkter och tjänster att använda i vår undervisning, trots att inte allt går att applicera på den svenska skolan. Det bjöds också på korta föreläsningar och vi svängde förbi Googles monter för att lyssna på Bjørn Rustberggårds föreläsning WeVideo: the Power of Storytelling in the Classroom. Han pratade om hur man kan använda WeVideo i undervisningen, som är ett slags presentationsverktyg (tänk iMovie, Animoto, Adobe Voice…) där du kan göra korta filmer. Plattformen ger möjlighet att infoga bilder, videoklipp och muntliga inspelningar på ett enkelt sätt och arrangera ihop materialet till en film. Onlinetjänsten har fler funktioner än appen, exempelvis olika filter och möjligheten att infoga text, men appen är gratis.

Bjørn gav tips på hur man kan jobba med denna slags tjänst i skolundervisningen som presentationsverktyg i språkämnen eller för olika arbetsområden och visade några konkreta exempel från hans egna elever. Han menade att alla har en berättelse att dela med sig av och att eleverna också ska få möjlighet att göra det på olika sätt. Han la fokus på processen och att läraren mer skulle ses som en handledare med fokus på uppgiften som hjälper, stöttar och ger feedback till eleverna och att man istället ska lita på att eleverna fixade det tekniska själva eller tillsammans med kamraterna. Han la fram olika exempel på hur man kan använda denna sorts digitala verktyg för kamratrespons och samarbete elever emellan. I och med att tjänsten tillåter eleverna att dela olika projekt och inte låser dem till en enhet kan eleverna tillsammans skapa klipp, ge respons på och bearbeta varandras påbörjade projekt och då lära av varandra.

image

/Kungarna på Kastellegårdsskolan

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Apple education

En mycket intressant dag där vi fick höra om hur skolor har förändrat sitt sätt att jobba. En rektor berättade om sitt jobb att förändra skolan. Från starten till i dag när alla jobbar med ipads och där föräldrarna har blivit mer delaktiga i lärandeprocessen.

Jag fick också möjlighet att vara med på två workshops, en i moderna språk och en i literacy. På varje ställe presenterade en lärare och elever från klassen hur de jobbar med dessa ämnen med sina ipads. Jag fick uppfattningen om att det här sättet att jobba gjorde att både lärare och elever var mycket aktiva i undervisningen och att alla ville lära sig nytt hela tiden – utmana sig själva och sina kunskaper.

Mycket givande! Jag tar med mig detta och hoppas kunna förändra min undervisning.

 

/Karin

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skapa 3D utan specialutrustning

Imaginality Learning låter oss att skapa 3D materal utan specialutrustning.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Studiebesök på mångkulturell skola

Studiebesök på Beam county primary school. En multikulturell skola där 3/4 av eleverna kommer från andra länder. Otroligt inspirerande att se hur de under några år jobbat in ipads som en naturlig del av undervisningen. Att få höra hur de kommit runt och i vissa fall fortfarande kämpar med att få tekniken att fungera. En annan utmaning för dem var logistiken, 60 IPads på 600 elever krävde ett hållbart bokningssystem. Stor igenkänningsfaktor! En av många saker vi kommer att ta med från besöket är deras tecnikal leaders. Elever med ansvarsuppgift att stödja både lärare o elever i arbetet med ipads. Något annat vi tar med oss är elevernas medvetenhet om olika kreativa sätt att presentera det de lärt sig. Vi frågade också hur de arbetade med nyanlända elevers- och föräldrars integration i skolan. Där har vi en del intressant att hämta.

ALT-trion

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vardagsmotion

Ett litet minne från vårt besök på Beamount Estate.

/Helena och Jonna

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Besök på Frank Wise school, Banbury

Förmiddagens tema handlade om att ge varje elev rätt förutsättningar för att lyckas i sitt lärande. Lika är inte detsamma som rättvist. Första övningen var att i grupper om 4-5 personer bygga ett torn av geléhallon och spaghetti. Tornet skulle bli så högt som möjligt och vi hade 10 minuter på oss. Vår grupp vann (såklart) med höjden 2 skrivblock. Efter övningen följde en diskussion om ifall alla hade samma förutsättningar för att klara uppgiften.

IMG_2397 (Small)

Efter lunch blev det en bussresa till Frank Wise school en bit norr om London. Det är en särskola som använder sig mycket av digitala lärverktyg för att möta varje elev. Vi fick besöka deras drama room, animation and sound studio och även se när eleverna använde sig av Sphero, Makey Makey och Scratch Jr.

/Jonna och Helena

Publicerat i Digitala verktyg-möta alla elever, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fjärde dagen

Dagens spår var Digitala läromedel i framtiden – hur fungerar det?

Vi fick börja med att lyssna på Farid Nolen, projektledare på Mathivation (http://handelskammaren.net/sv/politisk-paverkan/skola-naringsliv/Mathivation/) som föreläste om elevers, lärares och samhällets inställning gällande kunskapsinlärning. Det blir inte alltid som man tänkt, man lär sig att bli kreativ och att inte ge upp vid fel, var några fraser som vi fastnade för. Att ”inte fatta” är inte något dåligt utan även det har ett värde. Hjärnan prioriterar kunskapen. Han pratade även om den starka, och negativa, påverkan av samhällsnormer som säger vad som är rätt och vad som är fel, vad som är bra och vad som är dåligt. Vi behöver lära våra elever att så inte är fallet. Farid var kritisk till relationen mellan läromedel och våra styrdokument där han anser att styrdokumenten ligger långt före. Det kommersiella intresset i läromedelsbranschen är för stort. Läromedel saknar ofta ett djup.

Efter lunch jobbade vi i grupper om 3-4 personer där vi fick uppgiften att ”bygga ett läromedel” utifrån följande instruktioner:

  1. Välj ut ett arbetsområde
  2. Tänk nytt tillsammans
  3. Välj en digital resurs som lyfter
  4. Koppla till läroplan
  5. Presentera digitalt

Grupperna presenterade olika typer av uppgifter. Varje grupp fick 30 sekunder på sig att presentera sin uppgifter utifrån frågorna: vad? för vem? nyttan?

20150123_114817_resized

Dagens innehåll var bra men tyvärr har vi svårt att hitta kopplingar mellan spårets titel och dess innehåll vilket gör att vi inte är helt nöjda. Spårledarna avslutade med att säga att ”ni är alla framtidens läromedel”. En god tanke men vi hade som sagt förväntat oss mer/något annat. Vi hade en önskan, och förväntan, att bli inspirerade av en pedagog som skulle berätta om hur hen undervisar med digitala läromedel. Vi ville bli överösta med tips och idéer om fungerande och beprövade arbetssätt med digitala resurser. Hade vi kanske för höga förväntningar efter gårdagen? Trots en känsla av besvikelse fick vi med oss mycket tips och tankar ändå. Samt nystartade kontakter med lärare i Sollentuna och Kävlinge och då möjligtvis några framtida kompisklasser!

/ David och Joel

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Makey Makey

Igår var jag på Spel och Lärande tillsammans med några andra från Kungälv. Det var ett intressant spår och det satte igång många tankar.

Carl Heath pratade en del om vikten i att sätta sig in i de spel man är intresserade av att använda i undervisningen. När det kommer till spel så har vi i snitt väldigt få timmars erfarenhet och det krävs därför väldigt mycket av oss för att bli någorlunda trygga i det. Det absolut bästa är att spela själv. Att spela själv är också en viktig del för att kunna sålla ut de spel som kan se bra ut visuellt men som saknar innehåll. Han sa också att vi som lärare inte ska vara rädda att låta eleverna vara de som lär oss. Låt dem vara delaktiga i starten av ett eventuellt nytt moment. Kanske kan de mer än vad du kan?

Carl visade oss följande punkter att tänka på innan man inför ett spel i undervisningen:

  • Uppnår spelet syftet med lärandet?
  • Hur långt tid tar det?
  • Är det anpassat till din målgrupp? (ex. kan man vara flera stycken att spela eller är det skapat för en spelare?)
  • Har de rätt verktyg, kunskap och information? (ar spelet t.ex.skapat för dator eller iPad)
  • Fungerar miljön? (ex. behöver man kunna höra?)

Mot slutet visade han även en uppfinning som kallas för Makey Makey. En otroligt rolig mackapär som i alla fall jag blev väldigt sugen på att införskaffa och använda i alla möjliga olika situationer. Ta en titt! Möjligheterna är oändliga!

/Helena

Publicerat i Digitala verktyg-möta alla elever | Etiketter | Lämna en kommentar

Digitala läromedel i framtiden

Farid Nolan, grundare av Mathivation, pratade om att försöka få eleverna att utmana sig själva och ge sig in i matchen. Det kan gälla allt från att ha mod att prata inför klassen till att ingripa när någon blir illa behandlad men också att våga ge sig i kast med något som känns svårt i skolarbetet. Han menar att det inte är de som balanserar på gränsen till betyg som är de svaga. De verkligt svaga eleverna är de som ”som glider med”, de som aldrig utmanar sig själva och som aldrig lägger ribban högre. Att misslyckas är att inte nå dit man hade tänkt, och det är inte nödvändigtvis negativt.

Man kan träna eleverna genom att prata med dem om detta och förklara att utveckling sker när man går från att inte fatta till att fatta. Man kan diskutera med dem vad de har för strategi när de inte förstår. Den elev som ger upp och/eller skyller på saker (”jag är ingen mattemänniska”) kommer inte komma vidare och det enda man har stärkt är förmågan att ge upp och det är inget man skryter om i ett CV.

Hur ska man hålla sig till fenomenet ”hjälp”? 
Som lärare får man ibland tvinga sig till att inte hjälpa. Man kan fråga: ”Hur länge har du suttit med det här?, be dem sitta lite till och sedan belöna egenskapen – ”vilken uthållighet du har!”.
Läraren ska vara en ”vilseledare” istället för att alltid servera rätt svar.

På eftermiddagen fick vi sitta i grupper och konstruera ett eget läromedel. Uppgiften såg ut så här:

IMG_0625.JPG

Vi avslutade dagen med att ta en selfie. Denna skulle sedan läggas ut på något av de olika sociala medier som finns och märkas med hashtagen #framtidensläromedel

Joel, David, Christina, Karin, Anna och Lillemor

Publicerat i BETT, Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

Besök på Fairlop primary school

Fairlop är en skola med stora ambitioner och en stor vilja att utvecklas. Vi startade med en presentation av deras arbete runt elever i svårigheter. De hade en god tanke och hög ambition men annorlunda än vår modell.
Vi fick se ett språkutvecklande arbete där de jobbade gemensamt, i par och individuellt. De arbetade analogt och använde små whiteboards att skriva på. Alla var fokuserade på innehållet och var uppmärksamma på det de skulle göra.
Vi fick dessutom se en workshop där eleverna i 5:an presenterade olika experiment som de yngre eleverna och vi fick testa.
Biblotekarien berättade att de höll på med ett utvecklingsarbete där de hade videokonferenser med författare, olika museum och med andra skolor då de arbetade med olika teman, tex, när de arbetade med vikingarna hade de kontakt med muséet i York.

Maud, Janet och Lisbeth

IMG_0464.JPG

Publicerat i Okategoriserade, Samverka skola arbetsliv, Språkutveckling | Lämna en kommentar