Språkarbetet

Språkutveckling

Vid skolsammanslagning för fem år sedan startade ett utvecklingsprojekt på vår skola som handlar om ämnesdidaktiskt kvalitet. Kungälv kommuns språkutvecklare Maud Nilzén och specialpedagog Eva-Karin Andrén initierade projektet med stöd av NCS. Arbetet fortgår hos oss med kollegial, forskningsbaserad utveckling. Vi drev ett projekt Läslyktan i vilket alla barn i undervisningen får möjlighet att utveckla strategier kring läsning. Det här är nu ett arbetssätt som gäller på Sandbackaskolan.  Redan från förskoleklass får barnen lära sig lyssna och samtala om tankar från texter. De får strategier för läsning och skrivning i olika genre. Barnen får tydlig vägledning och struktur till det de ska göra innan de börjar arbeta självständigt. Vi har sett att det leder till ökad läslust och skrivlust. All personal har under flera år fått vidareutbildning i språkutvecklande arbete. Alla lärare ska utgå från cirkeln för undervisning och lärande. Författare som inspirerat oss är Britta StenssonBarbro WestlundLucy CalkinsPauline GibbonsBritt Johansson& Anniqa Sandell Ring.

På vår skola samarbetar modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och klasslärare för alla barnens rättighet att utveckla sitt språk så långt som möjligt i alla ämnen. Vi vet att språk ger makt. Därför ser vi  alla lärare på Sandbacka som språklärare.  I höst har flera av lärarna fortsatt kollegialt lärande, med handledd studiecirkel utifrån boken Framgång genom språket  Annika Löthagen, Pernilla Ludenmark, Anna Modigh.

 

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/ncs/reportage/2012/kungalv-alla-larare-ar-spraklarare-1.187231

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>